Kvalitet och miljö

Genom alla år har vi haft ett högt kvalitetstänkande. Med kvalitet menar vi att dagligen leva i en ständig förbättringsprocess. Våra kvalitetssystem har implementerats under lång tid. Detta påverkar våra medarbetare, vår dokumentation, våra produkter och produktionsmetoder, våra leverantörer och övriga samarbetspartners.


Vi är idag tredjepartscertifierade enligt ISO-9001:2015 samt IATF 16949. 

 

När det gäller miljön så är vi certifierade enligt miljöledningssytem ISO 14001:2015. För oss är det en angelägenhet att göra allt vi kan för att reducera resursanvändningen. Vi minimerar spill, återanvänder material och återvinner restprodukter. Alla måste hjälpa till för en bättre miljö.