Mätrum


Efter vår senaste invetering har vi nu tillgång till följande mätmöjligheter i vårt mätrum:


 Nikon Altera med mätområde X=1000 Y=1000 Z=800:

- Laserscanning av ytor för 3D-visualisering
- 3D-mätning med släpande prob
- Kugg- och splinesutvärdering
- Mätning mot CAD
- Utfallsprover
- Kapabilitetsstudier
- Profil- och ytjämnhetsmätning

 Smartcope FOV visionmätning med mätområde X=150 Y=300 Z=150

- Visionmätning med kamera

 

För ytterligare information kontakta vår kvalitetschef Petter Johansson 070-677 98 18.