Om oss

Det var år 1918 som Thor Ahlgren startade sin verksamhet i Skillingaryd, Småland. Som den innovatör han var skedde tillverkningen till stor del av egenproducerade verktyg och maskiner. Företaget utvecklades och efter en tid renodlades verksamheten mot pressning och stansning av plåtdetaljer i varierande material. Ledstjärnor i företaget har ända sedan begynnelsen varit av hög kvalitet och leveranssäkerhet. Vi är ett privatägt företag.

 

Under åren som gått har vi växt och idag finns över 5000 kvm produktionsyta för produktion av stans, press- och finstansdetaljer. Ända sedan tidigt 40-tal har vi varit en given leverantör till ledande företag inom svensk fordonsindustri. Vi har faktiskt näst intill blivit ett begrepp i fordonsbranschen. Idag är vi även en högt kvalificerad legotillverkare till många andra industrier, som elektronik-, verkstads-, telekom- och möbelindustri.

 

I samråd med kunden strävar vi alltid efter att finna de smarta lösningarna genom att förenkla och optimera produktens design, tillverkningsmetod och materialval. Sist men inte minst ska logistiken fungera. Vi är ofta med i utvecklingsstadiet, tar fram prototyper och kör sedan igång fullskalig produktion. Vår filosofi är att utveckla samarbetet med våra kunder långsiktigt.
Då kan vi fullt ut dela med oss av kunskap och teknik, garantera kvalitet, leveranssäkerhet och korta ledtiderna.